Game Pretty Princesses Jigsaw

Pretty Princesses Jigsaw

Pretty Princesses Jigsaw

Pretty Princesses Jigsaw is a jigsaw game. You will have the opportunity to practice observation and meticulousness when performing discrete puzzle pieces to create a complete picture of pretty princesses.

How to play Pretty Princesses Jigsaw

  •  Trên máy tính sử dụng  để chơi
  •  Trên điện thoại chạm  và  xoay ngang màn hình để chơi.

Chơi thêm

Screenshots in game Pretty Princesses Jigsaw

Ghép hình công chúa

Hãy sắp xếp các mảnh ghép lại thành bức ảnh hoàn chỉnh

Rating

  • Loved it 173 Votes
  • Really liked it 24 Votes
  • Liked it 16 Votes
  • Didn't like it 13 Votes
  • Hated it 84 Votes
Aggregate: 3,6 310

Game Pretty Princesses Jigsaw played 66.047 times.

Chuyển sang bản Tiếng việt
Game Comments Pretty Princesses Jigsaw