Game Monster High Heart Surgery

Monster High Heart Surgery

Monster High Heart Surgery

Monster High Heart Surgery - Vampire Girl's girlfriend - GameVui's Draculaura is suddenly ill, and the doctor checks her heart for problems, needing surgery and replacing immediately. In this Dracula cardiac surgery game, please help the assistant to perform the surgery and replace another heart for Draculaura girl.

How to play Monster High Heart Surgery:

  • On the computer use to play.
  • On the smartphone, touch to play.

How to play Monster High Heart Surgery:

Giúp cô bạn Ma cà rồng Draculaura mổ và thay trái tim mới

Các bạn hãy làm theo chỉ dẫn của GameVui và cô phụ tá để thực hiện ca mổ, thay trái tim khỏe mạnh cho cô bạn gái Draculaura nhé.

Rating

  • Loved it 0 Votes
  • Really liked it 0 Votes
  • Liked it 0 Votes
  • Didn't like it 0 Votes
  • Hated it 0 Votes
Aggregate: 2,5

Game Monster High Heart Surgery played 17 times.

Chuyển sang bản Tiếng việt
Game Comments Monster High Heart Surgery