Game Heroic Quest

Heroic Quest

Heroic Quest

How to play Heroic Quest:

  • On the computer use to play.
  • On the smartphone, touch to play.

How to play Heroic Quest:

Chọn tướng Liên Quân

Chọn tướng phù hợp và nâng cấp sức mạnh tại đây.

Chơi gam Liên Quân đại chiến tại GameVui

Trong game Liên Quân đại chiến, hãy cố gắng điều khiển nhân vật thật khéo léo, tránh đòn của kẻ địch, nâng cấp sức mạnh cho tướng của bạn nhé.

Rating

  • Loved it 0 Votes
  • Really liked it 0 Votes
  • Liked it 0 Votes
  • Didn't like it 0 Votes
  • Hated it 1 Votes
Aggregate: 1 1

Game Heroic Quest played 622 times.

Chuyển sang bản Tiếng việt
Game Comments Heroic Quest