Game 2048 Legend

2048 Legend

2048 Legend

Hãy thử thách khả năng suy nghĩ của bạn với trò chơi ghép số này!

Cách chơi:

Dùng  để di chuyển các ô giống nhau, khi 2 ô có cùng số ghi trên mặt ở cạnh nhau, chúng sẽ cùng kết hợp thành một. Khi ô có số 2048 được tạo ra, người chơi sẽ giành chiến thắng.

Chơi thêm

Screenshots in game 2048 Legend

Bắt đầu trò chơi
Chọn bảng chơi
Hướng dẫn cách chơi

Rating

  • Loved it 595 Votes
  • Really liked it 28 Votes
  • Liked it 29 Votes
  • Didn't like it 13 Votes
  • Hated it 49 Votes
Aggregate: 4,6 714

Game 2048 Legend played 168.874 times.

Chuyển sang bản Tiếng việt
Game Comments 2048 Legend